OUR MEETING

 

PARTNER MEDZINÁRODNĆH 

KOOPERÁČNÝCH PODUJATÍ

 

 

Our meeting

Contact

Dr. Giovanni Gentile Medená 5 - 81102 Bratislava Mobil: +421 919 285 055 info@italianskonsulting.sk